Udalosti

Úvod Udalosti

Dobrovoľníci

Pre pacientov v mobilnom hospici máme k dispozícii na zapožičanie zdravotné pomôcky skladované v nových prenajatých priestoroch na zdravotnom stredisku určených pre sklad. S distribúciou a montážou nám pomáhajú šikovní chlapci - dobrovoľníci Dávid Ilenčík a študent Adam Holík. 

Hospicová víkendovka

V dňoch 10. – 12. 7. 2021 náš pracovný tím strávil oddychový víkend v Terchovej. S príjemným ubytovaním a turistikou nám bolo dopriate aj pekné počasie s výhľadom na okolitú krásu prírody, pookriatie na tele i na duši a utuženie nášho spoločenstva. Ďakujeme Kristínke a Aďke, že to tento víkend za nás pracovne zatiahli. 

Jún 2021 - finančný dar z nadácie EPH

V grantovej výzve Nadácie EPH s názvom Zo života 2021 bol schválený náš projekt Nákup zdravotníckych pomôcok - infúznych púmp pre mobilný hospic Dotyk Života, o.z. Vďaka finančného príspevku Nadácie EPH sme zakúpili 5 kusov infúznych púmp Micropump MP+. Tieto infúzne pumpy v domácej paliatívnej starostlivosti používame na podávanie potrebných liekov u tých pacientov, ktorí už nie sú schopní prijímať lieky vo forme tabliet či kvapiek a potrebujeme im zabezpečiť úľavu od symptómov prítomných v terminálnom štádiu ochorenia. Prenosné infúzne pumpy používame tiež u pacientov s malígnou črevnou nepriechodnosťou, u ktorých podávame kontinuálne, teda 24 hodín denne, lieky na zmiernenie brušných symptómov. 

ELNEC

Dňa 24. – 26. 6. 2021 sa v Prievidzi konal Intenzívny vzdelávací kurz pre sestry pracujúce s pacientmi v paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Zúčastnili sa na ňom naše sestry pracujúce v mobilnom hospici Mirka, Rút a Kristínka. Kurz bol veľmi hutný, obohacujúci a rozširujúci obzory paliatívnej a hospicovej starostlivosti. 

St. Norbert abbey augustine stewardship fund trust grant application – norbertine houses

Bratia Premonštráti z USA začiatkom roka 2021 podporili náš mobilný hospic finančným darom, z ktorého boli zakúpené zdravotné pomôcky a prístroje pre pacientov mobilného hospicu. Ďakujeme našim bratom za ich štedrosť.

 

 

  1  

  Elektrická polohovacia posteľ               

  Kód: P2135

  2 ks  

  cena za 1 kus  

  890,00 EUR    

  celkovo

  1 780,00 EUR  

  1 780,00 EUR
 2    Pumpa infúzna Micropump MP +   2 ks  

  cena za 1 kus

  1 174,80 EUR

  celkovo

  2 349,60 EUR

  2 349,60 EUR
 3    Elektrická odsávačka typ MEVACS M20    2 ks  

  cena za 1 kus

  810 EUR 

  celkovo

  1 620,00 EUR 

  1 620,00 EUR
 4 

  Invalidný vozík SteelMan

  Kód: P2019 
  2 ks  

  cena za 1 kus

  199,00 EUR 

  celkovo

  398,00 EUR 

  398,00 EUR
 5 

  Infúzny stojan štvorramenný

  Kód: 300300004500040 
  5 ks  

  cena za 1 kus

  132,90 EUR 

  celkovo

  664,50 EUR

  + doprava 
  712,50 EUR
    SPOLU         6 860,10 EUR

 

Hospicové stretnutie

Po skončení Covidových obmedzení sme sa 29. 5. 2021 opäť mohli tešiť z hospicového stretnutia, na ktorom sme zablahoželali našej dobrovoľníčke Ing. Zuzke Kramárikovej k jej životnému jubileu. Ďakujeme jej za osobný vklad, obetavosť, precíznosť, chuť a radostné srdce, ktoré do mobilného hospicu vkladá a obdarováva naše spoločenstvo. 

Škoda Octavia

Nakoľko sa náš personál sestier pracujúcich v mobilnom hospici rozrastá, v máji 2021 sme zaobstarali ojazdené auto Škoda Octavia pre túto službu v teréne. 

Finančný dar

Kandidáti familiárov Bratov Domu Panny Márie Jeruzalemskej 07.11.2020 darovali nášmu mobilnému hospicu finančný dar vo výške 1190 EUR. Za darované financie bude zakúpená odsávačka z dýchacích ciest a kyslíkový koncentrátor. 

 

Darcom zo srdca ďakujeme.

Svätá omša za zomrelých pacientov

Dňa 07.11.2020 bola slúžená sv. omša za pacientov, ktorí boli v starostlivosti mobilného hospicu Dotyk Života, o.z. a prešli bránou Večnosti. Nakoľko terajšie obmedzenia pre COVID-19 neumožnili osobnú účasť príbuzných na sv. omši, využili sme možnosť spojenia prostredníctvom internetového kanála „Youtube kostol Vrbové“. Sv. omšu slúžil páter Miloš Zárecký spolu s farárom Vrbového Jaroslavom Hanzlíkom.

 

Ďakujeme farnosti Vrbové za túto možnosť spojenia.

Dar pátra Bohuslava

Do ambulancie mobilného hospicu nám 06.11.2020 naši bratia Premonštráti darovali počítač s príslušenstvom. Počítač pôvodne patril pátrovi Bohuslavovi Jozefovi Šprlákovi O. Praem, ktorý sa 03.09.2020 vrátil do domu svojho Otca. Páter Bohuslav pôsobil aj v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne, do ktorého boli umiestnení niektorí pacienti z nášho mobilného hospicu. Vysluhoval im sviatosti, duchovne posilňoval a osobne venoval...

 

Ďakujem pátrovi Bohuslavovi za jeho obetavú službu a peknú spoluprácu. A pátrom Viktorovi a Matúšovi za darovanie počítača, ktorý predtým páter Bohuslav užíval. Je to nielen dar, ale i milá spomienka na neho.

Sponzorský dar

Dňa 19.10.2020 k nám do Vrbového zavítali pracovníci z Firmy VV Gloves – veľkoobchod a zásobovanie. Priniesli zdravotnícky materiál a ochranné pomôcky pre mobilný hospic.

 

Ďakujeme za milé stretnutie a obdarovanie.

Zakúpenie elektrických polohovacích postelí

V októbri sme z finančného daru projektu od firmy Soitron, s.r.o. a z darov od dobrodincov zakúpili pre pacientov nášho mobilného hospicu 3 elektrické polohovacie postele. Je to veľká pomoc. Pacientom uľahčí prežívanie ostávajúcich dní a ich rodinám zase starostlivosť o nich. Tieto zdravotnícke pomôcky sú uskladnené v našom novom sklade v zdravotnom stredisku a čakajú na distribúciu k pacientom do ich domáceho prostredia.

 

Dobrodincom zo srdca ďakujeme!

Nadácia EPH - leto 2020

Aj tento rok ponúkla nadácia EPH možnosť zaslať žiadosť s projektom. Oporný bod v roku 2020 bol zameraný najmä na podporu riešení problémov inštitúcií, ktoré vznikli v súvislosti s vírusom COVID - 19.
Vďaka nadácii EPH sme pre Mobilný hospic mohli zakúpiť:


Uzatvorený germicídny žiarič - 4 ks
Teplomer digitálny bezdotykový infračervený - 4 ks
Pulzný oxymeter - 4 ks
Dezinfekčné antibakteriálne gély

 

Veľmi pekne ďakujeme!

Hospicové stretnutie júl 2020 - grilovačka

Blížil sa 2. rok od spustenia prevádzky Mobilného hospicu a preto sme spoločne pri svätej omši Bohu ďakovali za uplynulý čas a prosili o ďalšie požehnanie pre činnosť a členov Mobilného hospicu. Povzbudení príkladom sv. Alžbety a duchovným slovom pátra Miloša sme sa po svätej omši premiestnili do záhrady na spoločné stretnutie pri grilovačke. Bolo pekné počasie, chutné jedlo aj veľmi príjemná atmosféra stretnutia.

Hospicové stretnutie marec 2020 - posvätenie áut Mobilného hospicu

Dňa 07.03.2020 sme sa stretli na slávení svätej omše, pri ktorej páter Miloš Zárecký povzbudil náš hospicový tím a priateľov hospicu duchovným slovom. Po svätej omši nasledovalo posvätenie áut vyhradených pre službu Mobilného hospicu. Modrý Hyundai i20 darovaný podnikateľmi Jozefom a Rasťom bol zverený pod ochranu sv. Jozefa - patróna zomierajúcich. Červený Volkswagen Caddy má za patróna sv. Bernarda na počesť pátra Bernarda Petra Slabocha, O.Praem, ktorý dal na začiatku v tej pravej chvíli potrebný impulz pre vznik nášho Mobilného hospicu a ktorý 07.01.2020 prekročil prah Večnosti po boji s leukémiou.
 
Po posviacke nasledovalo agapé, pri ktorom sme zavinšovali našim jubilantom - pátrovi Milošovi, ktorý sa duchovne stará o pacientov aj pracovníkov Mobilného hospicu a Táničke Prievozníkovej - našej ekonómke, mzdovej účtovníčke a spoluzakladateľke Mobilného hospicu.
 
Nech dobrý Boh naďalej žehná Vaše kroky po ďalšie roky!

Darované auto

Pápežská nadácia KIRCHE IN NOT podporila náš mobilný hospic. Generálnej predstavenej sestier premonštrátok matke Aurélii vyhovela žiadosti finančného príspevku na zakúpenie auta, za účelom prevozu zdravotných pomôcok pacientom mobilného hospicu. Dňa 09.01.2020 sme v predajni Autocomodex Trnava vyzdvihli auto Volkswagen Caddy.
 
Dobrodincom nadácie ďakujeme a vyprosujeme hojné Božie požehnanie.

Trojkráľová koleda 2020

6. januára vdp. Roman Grék spolu s priateľmi mobilného hospicu vykonal Trojkráľovú koledu. Nech Božie požehnanie preniká do všetkých, ktorí do zdravotného strediska vstúpia.

Vianočné trhy 2019

V dňoch 20.12. a 22.12.2019 sme sa opäť zúčastnili na Vianočných trhoch vo Vrbovom. Okrem Vrbovčanov boli na tieto trhy pozvaní aj príbuzní od pacientov, ktorých sme v priebehu roka navštevovali. V našom stánku sme ponúkali vianočné ozdoby, vianočné pečivo, vianočný punč a pri stretnutiach vytvorili peknú predvianočnú atmosféru.
 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa na Vianočných trhoch aktívne podieľali a aj tým, ktorí náš stánok podporili. Nech Vás všetkých dobrý Boh štedro odmení za Vašu štedrosť a nezištnosť.

Sväté omše za zomrelých pacientov

V dňoch 26.10., 28.10. a 30.10.2019 boli vo Vrbovom v kláštornej kaplnke sestier premonštrátok slúžené sv. omše za zomrelých, ktorí boli v starostlivosti mobilného hospicu Dotyk Života, o.z. Sv. omše slúžil páter Miloš Zárecký OT, ktorému je zverená duchovná starostlivosť o chorých pacientov mobilného hospicu, za účasti príbuzných zomrelých pacientov a sestier premonštrátok. Po sv. omši boli príbuzní pozvaní na malé pohostenie a stretnutie so sestrami v jedálni kláštora.

30.10.2019

Nákup zdravotníckych pomôcok z finančného príspevku Ligy proti rakovine

Liga proti rakovine nám tento rok z 23. ročníka Dňa narcisov prispela peňažným darom vo výške 1 600,- €  na podporu projektu

 

"Zlepšenie starostlivosti o onkologického pacienta"

 

Tento finančný príspevok bol použitý na nákup dvoch kusov Grasebyho pumpy (viď fotogaléria).

 

ĎAKUJEME

 

Lige proti rakovine a dobrodincom, ktorí tento rok zbierku finančne podporili.

Vzdelávací seminár - Sprevádzanie zomierajúcich

Koncom septembra 2019 sme sa zúčastnili vzdelávacieho seminára na tému Sprevádzanie zomierajúcich, ktorý zorganizoval Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku a Výbor pre zborovú diakoniu BAS v rámci projektu Dôstojne až do konca. Seminár sa uskutočnil na pôde cirkevného zboru v Trnave a zúčastnilo sa ho takmer 90 účastníkov z radov organizátorov a tých, čo poskytujú starostlivosť ťažko nemocným a zomierajúcim v rodinnom prostredí, ale aj v zariadeniach sociálnych služieb, tak štátnych ako aj neštátnych, duchovní BAS ECAV na Slovensku a ostatní záujemcovia. Úvodným duchovným zamyslením zhromaždenie privítal domáci brat zborový farár v Trnave Radomír Vařák, ktorý zdôraznil potrebu starostlivosti a záujmu o nášho blížneho.

 

Prednášali dve odborníčky z praxe s dlhoročnými praktickými skúsenosťami. Prvú prednášku s ťažiskom na komunikáciu so zomierajúcim predniesla doktorka teológie, Miriam Szőkeová, koordinátorka pre duchovnú službu na Ústredí Sliezskej diakonie, so sídlom v Českom Těšíne. V druhej prednáške, ktorú mala Magdaléna Danková, diplomovaná paliatívna zdravotná sestra v hospici Mistelbach v Rakúsku, sme sa dozvedeli o telesných potrebách zomierajúceho človeka.


V rámci vzdelávacieho semináru sestra seniorka Sidonia Horňanová predstavila rovnomennú publikáciu s názvom: Sprevádzanie zomierajúcich, príručku pre rodinných príslušníkov, duchovných, dobrovoľníkov a odborníkov pri sprevádzaní ťažko chorých a zomierajúcich, ktorú vydal Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku. Súčasťou publikácie je aj leták pod názvom Rýchly sprievodca sociálnymi službami, ktorý vznikol vďaka spolupráci s Evanjelickou diakoniou ECAV na Slovensku. 


Ďakujeme Pánu Bohu za spoločne prežitý požehnaný hodnotný čas.

Nákup zdravotníckych pomôcok z finančného príspevku Nadácie EPH

V júli 2019 sme vďaka finančnej podpore z Nadácie EPH zakúpili pre náš mobilný hospic nové zdravotnícke pomôcky a prístroje na bezplatné zapožičanie našim pacientom. Do zoznamu zapožičiavaných pomôcok tak pribudli dve odsávačky dýchacích ciest, dva kyslíkové koncentrátory, tri elektrické polohovateľné postele, antidekubitný matrac, invalidný vozík a štyri infúzne stojany.

Darované auto

Od 1. 4. 2019 má náš mobilný hospic k dispozícii druhé auto. Darovala nám ho Evka.

Trojkráľová koleda 2019

Tradične sa každý rok 6. januára koná Trojkráľová koleda. Tento rok sme s vdp. Romanom Grékom zašli aj na zdravotné stredisko a do našej ambulancie mobilného hospicu. Nech Božie požehnanie spočíva aj na tomto mieste a preniká všetkých, ktorí do zdravotného strediska prichádzajú.

Vianočné trhy 2018

V čase Adventu - radostného očakávania narodenia Ježiša sme sa 16. a 21.12.2018 zúčastnili Vianočných trhov na námestí vo Vrbovom. Okrem obyvateľov Vrbového prišli aj spolupracovníci mobilného hospicu a príbuzní pacientov. Zimu ktorá nás obklopovala prerážala hrejivá radosť zo stretnutí.

 

Veľkú zásluhu na tejto akcii mala naša dobrovoľníčka Zuzka Kramáriková s jej rodinou, šikovné gazdinky z Vrbového a príbuzní sestier. V ponuke stánku mobilného hospicu bolo vianočné pečivo, vianočné ozdoby a vianočný punč. Výťažkom z dobrovoľného príspevku sa podporila činnosť mobilného hospicu.

Svätá omša

Dňa 29.10.2018 bola slúžená sv. omša za zomrelých, ktorí boli v starostlivosti mobilného hospicu Dotyk Života, o.z. Sv. omšu slúžil Miloš Zárecký OT za účasti príbuzných zomrelých pacientov. Po sv. omši boli príbuzní pozvaní na malé pohostenie a stretnutie so sestrami v jedálni kláštora, kde sa vytvorilo pekné spoločenstvo ako na záver niektorí vyjadrili: „Prichádzali sme smutní a skľúčení a odchádzame radostní a naplnení."

 

Otvorenie mobilného hospicu

Prevádzka mobilného hospicu Dotyk Života, o.z. bola spustená 01.08.2018. Jej oficiálne otvorenie sa konalo 06.08.2018 na sviatok Premenenia Pána posvätením priestorov ambulancie mobilného hospicu kňazom P. ICLic. Mag. theol. Milošom Záreckým OT.


Na zahájení boli prítomní primátorka mesta Vrbové Dott. Mgr. Ema Maggiová, odborný garant mobilného hospicu MUDr. Barbora Slabá, spolupracujúci lekár MUDr. Monika Matejková, provinciálna predstavená sestier premonštrátok sestra Akvína, zdravotná sestra mobilného hospicu sestra Paulína, vlastník nehnuteľnosti Mgr. Emília Benková, Tatiana Prievozníková a ďalší, ktorí sa podieľali na jeho vzniku.


Slávnosť otvorenia pokračovala v Duchovnom centre sv. Norberta sv. omšou obetovanou „Ako poďakovanie všetkým dobrodincom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na vzniku mobilného hospicu a prosbu o Božie požehnanie pre jeho činnosť". Svätú omšu koncelebrovali kňazi Miloš Zárecký OT, rektor seminára Redemptoris Mater v Kyjeve Roman Grék a miestny farár Jaroslav Hanzlík za účasti tých, ktorí sa podieľali na vzniku tohto zariadenia.

 

Po svätej omši nasledovalo malé agapé.

Príprava otvorenia ambulancie

Pre spustenie mobilného hospicu Dotyk Života, o.z. bolo okrem personálneho zabezpečenia a požadovanej dokumentácie potrebné zriadiť ambulanciu. Na zdravotnom stredisku vo Vrbovom sa nachádzala voľná miestnosť ambulancie, ktorá na nás akoby priam čakala. Na zariaďovaní a materiálno - technickom vybavení sa okrem sestier premonštrátok, podieľali podnikatelia mesta Vrbové a ľudia so srdcom zapáleným pre myšlienku mobilného hospicu. Finančne nás podporili Bohu známy kňaz, mesto Vrbové a dobrodinci. Zo srdca všetkým ďakujeme!