Udalosti

Úvod Udalosti

Nadácia EPH - júl 2023

V grantovej výzve Nadácie EPH s názvom Oporný bod do života 2023 schválili náš projekt - Nákup zdravotníckych pomôcok a to infúznych púmp pre mobilný hospic Dotyk Života. Vďaka finančného príspevku Nadácie EPH sme mohli zakúpiť ďalšie 3 kusy infúznych púmp Micropump MP+, ktoré v domácej paliatívnej starostlivosti denne používame. Pomocou prenosných infúznych púmp podávame mnohým našim pacientom v závere života lieky na zmiernenie bolesti, nevoľnosti, dýchavice, nepokoja či iných závažných ťažkostí.

Pre nadáciu EPH je jednou z najdôležitejších oblastí podpora znevýhodnených skupín a snaha o skvalitnenie starostlivosti a služieb pre túto cieľovú skupinu. Preto podporuje organizácie venujúce sa hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Nadácia EPH počas 5 rokov činnosti mobilného hospicu Vrbové opakovane finančne podporila nákup zdravotníckych pomôcok a prístrojov na skvalitnenie starostlivosti o našich pacientov.

Trojkráľová koleda 2023

6. januára popoludní pán farár Jaroslav Hanzlík za prítomnosti sestier premonštrátok a spolupracovníkov mobilného hospicu posvätil priestory našej ambulancie a skladu, a tiež spoločné priestory zdravotného strediska. 

Čas poďakovania

S. Akvína - provinciálna predstavená sestier premonštrátok so svojou radou k 31.12.2022 ukončí svoj úrad. Preto sme sa vybrali do provinciálneho domu v Trnave poďakovať jej za otvorené srdce, odvahu a dôveru, ktorú preukázala na začiatku pri zrode mobilného hospicu. Bola tou, ktorá myšlienke založenia mobilného hospicu otvorila dvere a umožnila podniknúť prvé potrebné kroky pre jeho vznik. Poďakovanie v adventnom čase ukrýva v sebe hlbokú symboliku. Vyslovila "Áno" ako Mária, z ktorej sa narodil Ježiš prichádzajúci k človeku. Vďaka tomuto súhlasu môžeme aj my prichádzať k človeku a sprevádzať ho na konci života.
 
Milá s. Akvína, nech áno, ktoré si vyslovila pre mobilný hospic Ťa sprevádza celý život a napĺňa Tvoje dni požehnaním.

Vianočné trhy 2022

Po dvoch rokoch sme mohli byť účastní na Vianočných trhoch, ktoré sa konali vo Vrbovom. Ďakujeme všetkým účastníkom za navštívenie nášho stánku a podporenie mobilného hospicu. Dobrovoľné príspevky za ponúkané výrobky činili spolu 1 415,75 EUR.
 
Veľmi pekne ďakujeme! 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Zo srdca ďakujeme Lucii Maďarovej, ktorá k sestrám do komunity vo Vrbovom priviezla plné auto krabíc. Vďaka nim sme mohli mnohým našim pacientom spríjemniť čas Vianoc a vyčariť úsmev plný radosti. Ďakujeme za tento milý projekt a celú jeho realizáciu aj tým, ktorí sa na ňom aktívne a skryto podieľali. Ďakujem za dobro, ktoré z tohto projektu vychádza. 

September 2022  - finančný príspevok z Nadácie EPH

Vďaka peňažnej podpore z Nadácie EPH sme v auguste 2022 zakúpili prenosný ultrazvukový (USG) prístroj pre mobilný hospic Dotyk Života vo Vrbovom. S pomocou USG prístroja môžu lekári mobilného hospicu pacientom v domácej paliatívnej starostlivosti lokalizovať miesto vhodné na odľahčovaciu punkciu brušného alebo hrudného výpotku a následne punkciu vykonať. Ultrazvukový prístroj nám poslúži aj na diagnostiku niektorých ďalších chorobných stavov u pacientov v domácej paliatívnej starostlivosti. Vďaka jeho použitiu v domácom prostredí môžeme v niektorých situáciách zistiť príčinu ťažkostí a podať liečbu na úľavu bez toho, aby bol pacient transportovaný do zdravotníckeho zariadenia. Nadácii EPH ďakujeme za podporu. 

ELNEC tentoraz aktívne

13. a 14. júna 2022 boli naše kolegyne Mirka a s. Gracia opäť účastné na Intenzívnom vzdelávacom kurze pre sestry pracujúce v paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Tentokrát ich účasť bola aktívna. Tešíme sa, že s vnútorným bohatstvom, poznatkami a skúsenosťami môžu obohacovať iných. 

Jún 2022 - nákup zdravotníckych pomôcok z finančného príspevku z Nadačného fondu firmy Bekaert

Nadačný fond Bekaert pomáha v Nadácii Pontis nám v poskytol finančné prostriedky, za ktoré sme v júni 2022 zakúpili pre pacientov nášho mobilného hospicu ďalšie tri prenosné infúzne pumpy Micropump MP+. Od vzniku nášho hospicu v roku 2018 sa postupne rozrastá náš tím, takže môžeme zdravotnú starostlivosť poskytovať stále väčšiemu počtu pacientov. Každá z našich zdravotných sestier tak má k dispozícii spomínané pumpy, inými slovami lineárne dávkovače liekov, aby ich mohli použiť na podkožné alebo vnútrožilové podávanie liečiv vždy, keď to pacient potrebuje. Finančnú podporu zo zamestnaneckého grantového programu firmy Bekaert sme získali vďaka odporúčaniu zamestnankyne firmy Bekaert, ktorá mala osobnú skúsenosť so starostlivosťou mobilného hospicu u svojho blízkeho. Veľmi pekne ďakujeme za podporu

Za kultúrou do Nitry

Dňa 10.5.2022 sme sa v celkom peknom počte pracovníkov a spolupracovníkom mobilného hospicu vybrali do Nitry na muzikál "Jozef a jeho zázračný plášť". Radosť bola nielen z vystúpenia, ale aj z večera prežitého spolu. 

Dobrovoľník Adam

Adam už dlhší čas pomáha ako dobrovoľník pri distribúcii zdravotníckych pomôcok pacientom. Páve úspešne ukončil autoškolu a môže pomáhať s rozvozom. Prajeme mu veľa šťastných kilometrov.

Darované auto od bratov Premonštrátov z USA

Bratia Premonštráti z USA vyhoveli žiadosti m. Aurélii a darovali pre mobilný hospic 14.150 EUR na zakúpenie nového auta. Dňa 9.3.2022 sme v Begam prevzali darovaný červený Hyundai i30. Úprimne ďakujeme bratom za ich štedrosť a obdarovanie a m. Aurélii za všetku námahu spojenú s vybavovaním daru.

ELNEC

Nový rok sme začali vzdelávaním. 26 - 28. januára 2022 sa Mirka, s. Gracia a Adrianka zúčastnili kurzu ELNEC, ktorý prebiehal v Hospici Trenčín. 

Trojkráľová koleda 2022

6. januára pán farár Jaroslav Hanzlík posvätil priestory novo presťahovanej ambulancie mobilného hospicu a skladu na prízemí a spoločné priestory zdravotného strediska. 

Úprava skladových priestorov a presťahovanie ambulancie

Na prelome roka 2021/2022 nám Tonko a Zuzka Kramárikoví pomohli s poskladaním nových regálov do skladu. Pán Kadlec so svojím bratom pomohli presťahovať ambulanciu z I. poschodia na prízemie. pán Javorský s montážou kuchynskej linky, Adam Holík s usporiadaním nábytku a kolegyňa Rút s uložením zdravotníckeho materiálu. Ďakujeme všetkým i nemenovaným za priloženie ruky k dielu a zdarnému výsledku.

Hyundai i30

V novembri 2021 sme pre potreby mobilného hospicu zakúpili nové auto Hyundai i30 - strieborný. Zdravotným sestrám, ktoré ho budú používať, prajeme veľa šťastných kilometrov.

Svätá omša za zomrelých pacientov

Opäť po roku, dňa 6.11.2021 bola v kostole sv. Gorazda vo Vrbovom slúžená sv. omša za zomrelých pacientov, ktorí boli v starostlivosti mobilného hospicu Dotyk Života, o.z. Tentokrát na sv. omši mohli byť prítomní aj veriaci z farnosti a blízkeho okolia. Sv. omšu slúžili páter Miloš Zárecký OT, pán farár Jaroslav Hanzlík a Mons. ThLic. Vendelín Pleva.

Dobrovoľníci

Pre pacientov v mobilnom hospici máme k dispozícii na zapožičanie zdravotné pomôcky skladované v nových prenajatých priestoroch na zdravotnom stredisku určených pre sklad. S distribúciou a montážou nám pomáhajú šikovní chlapci - dobrovoľníci Dávid Ilenčík a študent Adam Holík. 

Návšteva sv. otca Františka

V septembri 2021 zavítal na Slovensko sv. otec František. MUDr. Barbora Slabá a zdravotná sestrička Mgr. Mirka Holíková dostali od prezidentky Zuzany Čaputovej pozvanie na stretnutie so sv. otcom do Prezidentskej záhrady. Ostatní sme využili možnosť stretnutia v Šaštíne.

Jubilejné stretnutie

900. rokov od vzniku Premonštrátskeho rádu sme oslávili spoločným stretnutím nášho hospicového tímu a spolupracovníkmi mobilného hospicu s komunitou sestier premonštrátok vo Vrbovom dňa 4. 9. 2021

Hospicová víkendovka

V dňoch 10. – 12. 7. 2021 náš pracovný tím strávil oddychový víkend v Terchovej. S príjemným ubytovaním a turistikou nám bolo dopriate aj pekné počasie s výhľadom na okolitú krásu prírody, pookriatie na tele i na duši a utuženie nášho spoločenstva. Ďakujeme Kristínke a Aďke, že to tento víkend za nás pracovne zatiahli. 

Jún 2021 - finančný dar z nadácie EPH

V grantovej výzve Nadácie EPH s názvom Zo života 2021 bol schválený náš projekt Nákup zdravotníckych pomôcok - infúznych púmp pre mobilný hospic Dotyk Života, o.z. Vďaka finančného príspevku Nadácie EPH sme zakúpili 5 kusov infúznych púmp Micropump MP+. Tieto infúzne pumpy v domácej paliatívnej starostlivosti používame na podávanie potrebných liekov u tých pacientov, ktorí už nie sú schopní prijímať lieky vo forme tabliet či kvapiek a potrebujeme im zabezpečiť úľavu od symptómov prítomných v terminálnom štádiu ochorenia. Prenosné infúzne pumpy používame tiež u pacientov s malígnou črevnou nepriechodnosťou, u ktorých podávame kontinuálne, teda 24 hodín denne, lieky na zmiernenie brušných symptómov. 

ELNEC

Dňa 24. – 26. 6. 2021 sa v Prievidzi konal Intenzívny vzdelávací kurz pre sestry pracujúce s pacientmi v paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Zúčastnili sa na ňom naše sestry pracujúce v mobilnom hospici Mirka, Rút a Kristínka. Kurz bol veľmi hutný, obohacujúci a rozširujúci obzory paliatívnej a hospicovej starostlivosti. 

St. Norbert abbey augustine stewardship fund trust grant application – norbertine houses

Bratia Premonštráti z USA začiatkom roka 2021 podporili náš mobilný hospic finančným darom, z ktorého boli zakúpené zdravotné pomôcky a prístroje pre pacientov mobilného hospicu. Ďakujeme našim bratom za ich štedrosť.

 

 

  1  

  Elektrická polohovacia posteľ               

  Kód: P2135

  2 ks  

  cena za 1 kus  

  890,00 EUR    

  celkovo

  1 780,00 EUR  

  1 780,00 EUR
 2    Pumpa infúzna Micropump MP +   2 ks  

  cena za 1 kus

  1 174,80 EUR

  celkovo

  2 349,60 EUR

  2 349,60 EUR
 3    Elektrická odsávačka typ MEVACS M20    2 ks  

  cena za 1 kus

  810 EUR 

  celkovo

  1 620,00 EUR 

  1 620,00 EUR
 4 

  Invalidný vozík SteelMan

  Kód: P2019 
  2 ks  

  cena za 1 kus

  199,00 EUR 

  celkovo

  398,00 EUR 

  398,00 EUR
 5 

  Infúzny stojan štvorramenný

  Kód: 300300004500040 
  5 ks  

  cena za 1 kus

  132,90 EUR 

  celkovo

  664,50 EUR

  + doprava 
  712,50 EUR
    SPOLU         6 860,10 EUR

 

Hospicové stretnutie

Po skončení Covidových obmedzení sme sa 29. 5. 2021 opäť mohli tešiť z hospicového stretnutia, na ktorom sme zablahoželali našej dobrovoľníčke Ing. Zuzke Kramárikovej k jej životnému jubileu. Ďakujeme jej za osobný vklad, obetavosť, precíznosť, chuť a radostné srdce, ktoré do mobilného hospicu vkladá a obdarováva naše spoločenstvo. 

Škoda Octavia

Nakoľko sa náš personál sestier pracujúcich v mobilnom hospici rozrastá, v máji 2021 sme zaobstarali ojazdené auto Škoda Octavia pre túto službu v teréne. 

Finančný dar

Kandidáti familiárov Bratov Domu Panny Márie Jeruzalemskej 07.11.2020 darovali nášmu mobilnému hospicu finančný dar vo výške 1190 EUR. Za darované financie bude zakúpená odsávačka z dýchacích ciest a kyslíkový koncentrátor. 

 

Darcom zo srdca ďakujeme.

Svätá omša za zomrelých pacientov

Dňa 07.11.2020 bola slúžená sv. omša za pacientov, ktorí boli v starostlivosti mobilného hospicu Dotyk Života, o.z. a prešli bránou Večnosti. Nakoľko terajšie obmedzenia pre COVID-19 neumožnili osobnú účasť príbuzných na sv. omši, využili sme možnosť spojenia prostredníctvom internetového kanála „Youtube kostol Vrbové“. Sv. omšu slúžil páter Miloš Zárecký spolu s farárom Vrbového Jaroslavom Hanzlíkom.

 

Ďakujeme farnosti Vrbové za túto možnosť spojenia.

Dar pátra Bohuslava

Do ambulancie mobilného hospicu nám 06.11.2020 naši bratia Premonštráti darovali počítač s príslušenstvom. Počítač pôvodne patril pátrovi Bohuslavovi Jozefovi Šprlákovi O. Praem, ktorý sa 03.09.2020 vrátil do domu svojho Otca. Páter Bohuslav pôsobil aj v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne, do ktorého boli umiestnení niektorí pacienti z nášho mobilného hospicu. Vysluhoval im sviatosti, duchovne posilňoval a osobne venoval...

 

Ďakujem pátrovi Bohuslavovi za jeho obetavú službu a peknú spoluprácu. A pátrom Viktorovi a Matúšovi za darovanie počítača, ktorý predtým páter Bohuslav užíval. Je to nielen dar, ale i milá spomienka na neho.

Sponzorský dar

Dňa 19.10.2020 k nám do Vrbového zavítali pracovníci z Firmy VV Gloves – veľkoobchod a zásobovanie. Priniesli zdravotnícky materiál a ochranné pomôcky pre mobilný hospic.

 

Ďakujeme za milé stretnutie a obdarovanie.

Zakúpenie elektrických polohovacích postelí

V októbri sme z finančného daru projektu od firmy Soitron, s.r.o. a z darov od dobrodincov zakúpili pre pacientov nášho mobilného hospicu 3 elektrické polohovacie postele. Je to veľká pomoc. Pacientom uľahčí prežívanie ostávajúcich dní a ich rodinám zase starostlivosť o nich. Tieto zdravotnícke pomôcky sú uskladnené v našom novom sklade v zdravotnom stredisku a čakajú na distribúciu k pacientom do ich domáceho prostredia.

 

Dobrodincom zo srdca ďakujeme!

Nadácia EPH - leto 2020

Aj tento rok ponúkla nadácia EPH možnosť zaslať žiadosť s projektom. Oporný bod v roku 2020 bol zameraný najmä na podporu riešení problémov inštitúcií, ktoré vznikli v súvislosti s vírusom COVID - 19.
Vďaka nadácii EPH sme pre Mobilný hospic mohli zakúpiť:


Uzatvorený germicídny žiarič - 4 ks
Teplomer digitálny bezdotykový infračervený - 4 ks
Pulzný oxymeter - 4 ks
Dezinfekčné antibakteriálne gély

 

Veľmi pekne ďakujeme!

Hospicové stretnutie júl 2020 - grilovačka

Blížil sa 2. rok od spustenia prevádzky Mobilného hospicu a preto sme spoločne pri svätej omši Bohu ďakovali za uplynulý čas a prosili o ďalšie požehnanie pre činnosť a členov Mobilného hospicu. Povzbudení príkladom sv. Alžbety a duchovným slovom pátra Miloša sme sa po svätej omši premiestnili do záhrady na spoločné stretnutie pri grilovačke. Bolo pekné počasie, chutné jedlo aj veľmi príjemná atmosféra stretnutia.

Hospicové stretnutie marec 2020 - posvätenie áut Mobilného hospicu

Dňa 07.03.2020 sme sa stretli na slávení svätej omše, pri ktorej páter Miloš Zárecký povzbudil náš hospicový tím a priateľov hospicu duchovným slovom. Po svätej omši nasledovalo posvätenie áut vyhradených pre službu Mobilného hospicu. Modrý Hyundai i20 darovaný podnikateľmi Jozefom a Rasťom bol zverený pod ochranu sv. Jozefa - patróna zomierajúcich. Červený Volkswagen Caddy má za patróna sv. Bernarda na počesť pátra Bernarda Petra Slabocha, O.Praem, ktorý dal na začiatku v tej pravej chvíli potrebný impulz pre vznik nášho Mobilného hospicu a ktorý 07.01.2020 prekročil prah Večnosti po boji s leukémiou.
 
Po posviacke nasledovalo agapé, pri ktorom sme zavinšovali našim jubilantom - pátrovi Milošovi, ktorý sa duchovne stará o pacientov aj pracovníkov Mobilného hospicu a Táničke Prievozníkovej - našej ekonómke, mzdovej účtovníčke a spoluzakladateľke Mobilného hospicu.
 
Nech dobrý Boh naďalej žehná Vaše kroky po ďalšie roky!

Darované auto

Pápežská nadácia KIRCHE IN NOT podporila náš mobilný hospic. Generálnej predstavenej sestier premonštrátok matke Aurélii vyhovela žiadosti finančného príspevku na zakúpenie auta, za účelom prevozu zdravotných pomôcok pacientom mobilného hospicu. Dňa 09.01.2020 sme v predajni Autocomodex Trnava vyzdvihli auto Volkswagen Caddy.
 
Dobrodincom nadácie ďakujeme a vyprosujeme hojné Božie požehnanie.

Trojkráľová koleda 2020

6. januára vdp. Roman Grék spolu s priateľmi mobilného hospicu vykonal Trojkráľovú koledu. Nech Božie požehnanie preniká do všetkých, ktorí do zdravotného strediska vstúpia.

Vianočné trhy 2019

V dňoch 20.12. a 22.12.2019 sme sa opäť zúčastnili na Vianočných trhoch vo Vrbovom. Okrem Vrbovčanov boli na tieto trhy pozvaní aj príbuzní od pacientov, ktorých sme v priebehu roka navštevovali. V našom stánku sme ponúkali vianočné ozdoby, vianočné pečivo, vianočný punč a pri stretnutiach vytvorili peknú predvianočnú atmosféru.
 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa na Vianočných trhoch aktívne podieľali a aj tým, ktorí náš stánok podporili. Nech Vás všetkých dobrý Boh štedro odmení za Vašu štedrosť a nezištnosť.

Sväté omše za zomrelých pacientov

V dňoch 26.10., 28.10. a 30.10.2019 boli vo Vrbovom v kláštornej kaplnke sestier premonštrátok slúžené sv. omše za zomrelých, ktorí boli v starostlivosti mobilného hospicu Dotyk Života, o.z. Sv. omše slúžil páter Miloš Zárecký OT, ktorému je zverená duchovná starostlivosť o chorých pacientov mobilného hospicu, za účasti príbuzných zomrelých pacientov a sestier premonštrátok. Po sv. omši boli príbuzní pozvaní na malé pohostenie a stretnutie so sestrami v jedálni kláštora.

30.10.2019

Nákup zdravotníckych pomôcok z finančného príspevku Ligy proti rakovine

Liga proti rakovine nám tento rok z 23. ročníka Dňa narcisov prispela peňažným darom vo výške 1 600,- €  na podporu projektu

 

"Zlepšenie starostlivosti o onkologického pacienta"

 

Tento finančný príspevok bol použitý na nákup dvoch kusov Grasebyho pumpy (viď fotogaléria).

 

ĎAKUJEME

 

Lige proti rakovine a dobrodincom, ktorí tento rok zbierku finančne podporili.

Vzdelávací seminár - Sprevádzanie zomierajúcich

Koncom septembra 2019 sme sa zúčastnili vzdelávacieho seminára na tému Sprevádzanie zomierajúcich, ktorý zorganizoval Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku a Výbor pre zborovú diakoniu BAS v rámci projektu Dôstojne až do konca. Seminár sa uskutočnil na pôde cirkevného zboru v Trnave a zúčastnilo sa ho takmer 90 účastníkov z radov organizátorov a tých, čo poskytujú starostlivosť ťažko nemocným a zomierajúcim v rodinnom prostredí, ale aj v zariadeniach sociálnych služieb, tak štátnych ako aj neštátnych, duchovní BAS ECAV na Slovensku a ostatní záujemcovia. Úvodným duchovným zamyslením zhromaždenie privítal domáci brat zborový farár v Trnave Radomír Vařák, ktorý zdôraznil potrebu starostlivosti a záujmu o nášho blížneho.

 

Prednášali dve odborníčky z praxe s dlhoročnými praktickými skúsenosťami. Prvú prednášku s ťažiskom na komunikáciu so zomierajúcim predniesla doktorka teológie, Miriam Szőkeová, koordinátorka pre duchovnú službu na Ústredí Sliezskej diakonie, so sídlom v Českom Těšíne. V druhej prednáške, ktorú mala Magdaléna Danková, diplomovaná paliatívna zdravotná sestra v hospici Mistelbach v Rakúsku, sme sa dozvedeli o telesných potrebách zomierajúceho človeka.


V rámci vzdelávacieho semináru sestra seniorka Sidonia Horňanová predstavila rovnomennú publikáciu s názvom: Sprevádzanie zomierajúcich, príručku pre rodinných príslušníkov, duchovných, dobrovoľníkov a odborníkov pri sprevádzaní ťažko chorých a zomierajúcich, ktorú vydal Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku. Súčasťou publikácie je aj leták pod názvom Rýchly sprievodca sociálnymi službami, ktorý vznikol vďaka spolupráci s Evanjelickou diakoniou ECAV na Slovensku. 


Ďakujeme Pánu Bohu za spoločne prežitý požehnaný hodnotný čas.

Nákup zdravotníckych pomôcok z finančného príspevku Nadácie EPH

V júli 2019 sme vďaka finančnej podpore z Nadácie EPH zakúpili pre náš mobilný hospic nové zdravotnícke pomôcky a prístroje na bezplatné zapožičanie našim pacientom. Do zoznamu zapožičiavaných pomôcok tak pribudli dve odsávačky dýchacích ciest, dva kyslíkové koncentrátory, tri elektrické polohovateľné postele, antidekubitný matrac, invalidný vozík a štyri infúzne stojany.

Darované auto

Od 1. 4. 2019 má náš mobilný hospic k dispozícii druhé auto. Darovala nám ho Evka.

Trojkráľová koleda 2019

Tradične sa každý rok 6. januára koná Trojkráľová koleda. Tento rok sme s vdp. Romanom Grékom zašli aj na zdravotné stredisko a do našej ambulancie mobilného hospicu. Nech Božie požehnanie spočíva aj na tomto mieste a preniká všetkých, ktorí do zdravotného strediska prichádzajú.

Vianočné trhy 2018

V čase Adventu - radostného očakávania narodenia Ježiša sme sa 16. a 21.12.2018 zúčastnili Vianočných trhov na námestí vo Vrbovom. Okrem obyvateľov Vrbového prišli aj spolupracovníci mobilného hospicu a príbuzní pacientov. Zimu ktorá nás obklopovala prerážala hrejivá radosť zo stretnutí.

 

Veľkú zásluhu na tejto akcii mala naša dobrovoľníčka Zuzka Kramáriková s jej rodinou, šikovné gazdinky z Vrbového a príbuzní sestier. V ponuke stánku mobilného hospicu bolo vianočné pečivo, vianočné ozdoby a vianočný punč. Výťažkom z dobrovoľného príspevku sa podporila činnosť mobilného hospicu.

Svätá omša

Dňa 29.10.2018 bola slúžená sv. omša za zomrelých, ktorí boli v starostlivosti mobilného hospicu Dotyk Života, o.z. Sv. omšu slúžil Miloš Zárecký OT za účasti príbuzných zomrelých pacientov. Po sv. omši boli príbuzní pozvaní na malé pohostenie a stretnutie so sestrami v jedálni kláštora, kde sa vytvorilo pekné spoločenstvo ako na záver niektorí vyjadrili: „Prichádzali sme smutní a skľúčení a odchádzame radostní a naplnení."

 

Otvorenie mobilného hospicu

Prevádzka mobilného hospicu Dotyk Života, o.z. bola spustená 01.08.2018. Jej oficiálne otvorenie sa konalo 06.08.2018 na sviatok Premenenia Pána posvätením priestorov ambulancie mobilného hospicu kňazom P. ICLic. Mag. theol. Milošom Záreckým OT.


Na zahájení boli prítomní primátorka mesta Vrbové Dott. Mgr. Ema Maggiová, odborný garant mobilného hospicu MUDr. Barbora Slabá, spolupracujúci lekár MUDr. Monika Matejková, provinciálna predstavená sestier premonštrátok sestra Akvína, zdravotná sestra mobilného hospicu sestra Paulína, vlastník nehnuteľnosti Mgr. Emília Benková, Tatiana Prievozníková a ďalší, ktorí sa podieľali na jeho vzniku.


Slávnosť otvorenia pokračovala v Duchovnom centre sv. Norberta sv. omšou obetovanou „Ako poďakovanie všetkým dobrodincom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na vzniku mobilného hospicu a prosbu o Božie požehnanie pre jeho činnosť". Svätú omšu koncelebrovali kňazi Miloš Zárecký OT, rektor seminára Redemptoris Mater v Kyjeve Roman Grék a miestny farár Jaroslav Hanzlík za účasti tých, ktorí sa podieľali na vzniku tohto zariadenia.

 

Po svätej omši nasledovalo malé agapé.

Príprava otvorenia ambulancie

Pre spustenie mobilného hospicu Dotyk Života, o.z. bolo okrem personálneho zabezpečenia a požadovanej dokumentácie potrebné zriadiť ambulanciu. Na zdravotnom stredisku vo Vrbovom sa nachádzala voľná miestnosť ambulancie, ktorá na nás akoby priam čakala. Na zariaďovaní a materiálno - technickom vybavení sa okrem sestier premonštrátok, podieľali podnikatelia mesta Vrbové a ľudia so srdcom zapáleným pre myšlienku mobilného hospicu. Finančne nás podporili Bohu známy kňaz, mesto Vrbové a dobrodinci. Zo srdca všetkým ďakujeme!