Poslanie a cieľ

Úvod Poslanie a cieľ

Poslaním a cieľom mobilného hospicu je:

 • úcta k človeku ako k jedinečnej a neopakovateľnej bytosti
 • aby pacient zostávajúce dni života prežil:
  • dôstojne
  • bez veľkého strachu a utrpenia
  • obklopený rodinou a blízkymi


Komu je naša starostlivosť určená?

 • pacient trpí nevyliečiteľným ochorením, bola mu ukončená liečba s cieľom vyliečenia (napr. v prípade onkologického pacienta bola ukončená protinádorová liečba) a odporučená mu bola paliatívna starostlivosť
 • pacient má túžbu prežiť posledné obdobie života v domácom prostredí a má rodinné zázemie, kde aspoň jeden z členov rodiny je pripravený sa o chorého starať počas celého dňa
 • pacient má bydlisko v meste Vrbové, Piešťany, Hlohovec a Trnava alebo v ich okolí


Kto poskytuje starostlivosť?

 • zdravotnú starostlivosť poskytuje lekár hospicu a zdravotná sestra - prvé vyšetrenie lekárom v domácom prostredí sa vykonáva pri prijatí pacienta do mobilného hospicu, potom podľa stavu pacienta 
 • ošetrovateľskú starostlivosť pocientovi v domácom prostredí poskytuje zdravotná sestra denne alebo podľa stavu pacienta
 • spolupracujeme s praktickým lekárom chorého a lekármi špecialistami