Vitajte na stránke mobilného hospicu Dotyk života

Mobilný hospic alebo inými slovami domáca hospicová starostlivosť je ambulantné zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú paliatívnu starostlivosť pacientom s nevyliečiteľným ochorením a zomierajúcim pacientom v ich domácom prostredí.

 

Čo je úlohou paliatívnej starostlivosti?

  • zlepšiť kvalitu života pacienta a jeho rodiny zoči - voči život ohrozujúcemu ochoreniu tým, že včas rozpozná, neodkladne diagnostikuje a lieči bolesti a iné fyzické, psychosociálne a duchovné problémy, a tak predchádza utrpeniu a zmierňuje ho
  • stabilizovať zdravotný a psychický stav pacienta
  • poskytnúť pomoc príbuzným a blízkym osobám pacienta v náročnej životnej situácii

 

Nami poskytovaná domáca hospicová starostlivosť je plne hradená všetkými zmluvnými zdravotnými poisťovňami - Union poisťovňa, a.s.Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

 

 

Duchovnú záštitu nad činnosťou mobilného hospicu Dotyk Života prebrala Kongregácia sestier premonštrátok. Bližšie informácie o nás nájdete na našej webovej stránke - KONGREGÁCIA SESTIER PREMONŠTRÁTOK.

 

 

Viac informácií o mobilnom hospici nájdete aj v našej brožúre, ktorú si môžete stiahnuť tu - DOTYK ŽIVOTA


Prehľad o činnosti mobilného hospicu Dotyk Života, o.z. za obdobie od 1.8.2018 – 31.12.2022 si môžete pozrieť tu -

5-ročná správa


 

Ak chcete poukázať nášmu občianskemu združeniu 2% svojej zaplatenej dane, môžete tak urobiť na základe § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 

Údaje našej organizácie na poukázanie 2% dane:


IČO: 51257645 (do kolónky sa zarovnáva sprava)
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Dotyk Života, o.z.
Sídlo – Ulica: Pavla Jantauscha
Súpisné/orientačné číslo: 667/11 (do kolónky sa vypisuje zľava)
PSČ: 922 03
Obec: Vrbové

 

Tlačivo na stiahnutie nájdete tuVyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby