Vitajte na stránke mobilného hospicu Dotyk života

Mobilný hospic alebo inými slovami domáca hospicová starostlivosť je ambulantné zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú paliatívnu starostlivosť pacientom s nevyliečiteľným ochorením a zomierajúcim pacientom v ich domácom prostredí.

 

Čo je úlohou paliatívnej starostlivosti?

  • zlepšiť kvalitu života pacienta a jeho rodiny zoči - voči život ohrozujúcemu ochoreniu tým, že včas rozpozná, neodkladne diagnostikuje a lieči bolesti a iné fyzické, psychosociálne a duchovné problémy, a tak predchádza utrpeniu a zmierňuje ho
  • stabilizovať zdravotný a psychický stav pacienta
  • poskytnúť pomoc príbuzným a blízkym osobám pacienta v náročnej životnej situácii

 

Nami poskytovaná domáca hospicová starostlivosť je plne hradená všetkými zmluvnými zdravotnými poisťovňami - Union poisťovňa, a.s.Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

 

 

Duchovnú záštitu nad činnosťou mobilného hospicu Dotyk Života prebrala Kongregácia sestier premonštrátok. Bližšie informácie o nás nájdete na našej webovej stránke - KONGREGÁCIA SESTIER PREMONŠTRÁTOK.

 

 

Viac informácií o mobilnom hospici nájdete aj v našej brožúre, ktorú si môžete stiahnuť tu - DOTYK ŽIVOTAPozvánka na Vianočné trhy 2019


S radosťou v srdci v tomto čase očakávania narodenia dieťaťa Ježiša Vás opäť pozývame na Vianočné trhy do Vrbového.Minuloročný dobrovoľný príspevok z Vianočných trhov činil sumu 1 000 EUR.

 

Nakoľko prevádzka mobilného hospicu Dotyk Života, o.z. bola prvé mesiace financovaná z darov a podpory dobrodincov, minuloročný výťažok bol použitý na tento účel – lieky pre pacientov, zdravotnícky materiál, pohonné hmoty, nájom ambulancie a odvody pracovníkov.

 

Zo srdca ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom aktívne zúčastnili príprav Vianočných trhov aj tým, ktorí nás podporili.