Poskytované služby

Úvod Poskytované služby

Aký je rozsah nami poskytovanej starostlivosti?

 • odbery biologického materiálu
 • sledovanie klinického stavu pacienta
 • príprava, podanie a sledovanie infúzií
 • kontinuálne s.c. alebo i.v. podávanie liekov prenosným dávkovačom liekov (Grasebyho pumpa)
 • aplikácia injekčnej liečby
 • podávanie enterálnej výživy
 • preväzy rán
 • ošetrovanie dekubitov
 • ošetrovanie stómií
 • starostlivosť o katétre a kanyly
 • odsávanie dýchacích ciest
 • oxygenoterapia (kyslíkový koncentrátor)
 

 

Sprostredkujeme služby

   • kňaza
   • dobrovoľníka
   • psychológa
   • sociálneho pracovníka
 

 

 

 

Sprostredkujeme zapožičanie zdravotníckych prístrojov a pomôcok

 • odsávačka dýchacích ciest
 • prenosný dávkovač liekov (Grasebyho pumpa, Micrel pumpa)
 • kyslíkový koncentrátor s príslušenstvom
 • invalidný vozík
 • WC stolička
 • chodítko
 • elektrická polohovacia posteľ
 • antidekubitný matrac a iné

        Kompletný zoznam nami poskytovaných zdravotných

        pomôcok a prístrojov nájdete tu